Staat uw vraag niet tussen de veel gestelde vragen?    Neem dan contact met ons op.

 


Een studiekring is geschikt voor mensen die in groepsverband nieuwe dingen willen ontdekken, bereid zijn zich daarin te verdiepen en die met elkaar kennis willen uitwisselen. Ouderen met een fysieke beperking zijn ook van harte welkom bij een studiekring.
Wij gaan met respect met elkaar om en houden rekening met elkaar. Zo scheppen we samen voor elk lid een veilige situatie.

Dat kan via e-mail bijvoorbeeld. Zie voor de gegevens bij “contact.”
U hoort dan waar en wanneer u welkom bent.

Deelnemers ervaren nogal wat voordelen. En die zijn divers. Misschien zijn er nog wel meer (kijk maar eens bij “ervaringen”), maar deze zijn het meest gehoord:

U blijft uw hersens trainen.
U houdt ontwikkelingen in kranten (en misschien wel in vakbladen) bij.
U bevordert uw uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk.
Uw zelfvertrouwen groeit en u ontdekt talenten bij uzelf die u nooit vermoed had.
U kunt veel van elkaar leren via al die uitgewerkte bijdragen.

Bovendien is het gewoon gezellig, die paar uur onder leeftijdgenoten.
En voelt u zich eenzaam, dan krijgt u misschien wel nieuwe contacten via een studiekring.

Zeker is in elk geval dat u er eens uit bent, in een andere omgeving.

Nee, een minimum opleiding is niet vereist.
De deelnemers hebben wel een ruime belangstelling voor de wereld om hen heen en proberen meestal de actualiteiten bij te houden.
Veel deelnemers zijn dus nieuwsgierig van aard.

Deelname aan de studiekring hoeft niet duur te zijn.
Soms zijn het alleen de kosten van koffie en thee, soms meer, omdat de ruimte ook gehuurd moet worden: doorgaans variëert het van €0,50 tot €2,00 per keer.

Ja, het is inderdaad de bedoeling dat elk lid van de studiekring bij toerbeurt een presentatie verzorgt.
Elke deelnemer bepaalt zelf hoe hij de presentatie geeft: voorlezend van papier of laptop of gebruikmakend van een PowerPoint presentatie. Het kan dus even goed met het gebruik van een beamer, als zonder .

Natuurlijk is dat mogelijk.
U kunt dan zelf ervaren of het iets voor u is en of dit een groep is waarin u zich op uw gemak voelt.
Het is dan vrijblijvend voor beide kanten.

De bijeenkomsten vinden meestal om de 14 dagen plaats, soms eens per week, afhankelijk van de betreffende studiekring.
Informeer voor meer gedetailleerde informatie hierover bij de contactpersoon van de kring die u op het oog hebt.

Komt u maar eens vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen. U merkt dan zelf of het iets voor u kan zijn.
Ook in een studiekring zijn er uiteraard mensen die meer en mensen die minder aan het woord zijn.
Het is ook de taak van de gespreksleider om erop te letten dat iedereen de kans krijgt om mee te praten.

Dat varieert per studiekring.

Er zijn studiekringen die elk jaar een zomerpauze hanteren. Maar veel kringen draaien gewoon door. Die bepalen vaak, afhankelijk van het aantal afzeggingen, per keer of de bijeenkomst door gaat. Ze hanteren daarbij een afgesproken minimum aantal aanwezigen.

In het algemeen wisselt de gespreksleider bij toerbeurt.
Ook is het gebruikelijk om een verslagje te maken. Ook dit wordt in het algemeen bij toerbeurt gedaan.
Sommige studiekringen wijken hiervan af en daar is het dan dus op een andere manier geregeld.

Bij het rondje actualiteiten bepaalt elke deelnemer zelf welk onderwerp hij wil bespreken. Dat kan iets zijn uit het nieuws, maar ook een persoonlijke gebeurtenis.

Een brede interesse is voor uzelf “mooi meegenomen”. Het zijn natuurlijk geen voorwaarden, maar het helpt wel als u

– een kritische instelling hebt
– bereid bent te luisteren naar groepsgenoten en ze kunt laten uitpraten

Verder is het van belang dat

– u bij toerbeurt een presentatie verzorgt. Hoe? Waarover?  Dat is naar eigen keuze!
– als er privé zaken aan de orde komen, u zorgt dat dit dan binnen de groep blijft

En bedenk ook eens of u ook eens een keer de bijeenkomst wilt leiden, of het verslag wilt maken. Dan hoeven niet steeds dezelfde mensen dat te doen.  Want dit soort vaardigheden zijn te leren. En kunnen ook verrijkend werken.

Digitale kennis is geen voorwaarde.

Het is wel handig en een voordeel als u digitaal bent ingesteld. Het kan de mogelijkheden van een presentatie vergroten. Maar er zijn ook deelnemers, die geen of weinig kennis hebben van een computer en/of internet, en die prachtige bijdragen leveren.

Bovendien kan het ene lid het andere misschien (op weg) helpen op de digitale snelweg.

De deelnemers blijven op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en delen eigen meningen en ideeën met anderen.
Vaak groeit de kring uit tot een hechte groep mensen en een enkele keer ontstaat er een vriendschap voor het leven.

Momenteel zijn er zo’n 110 kringen verspreid over het land. De meeste zijn in de provincie Gelderland en Overijssel.  (zie kaartje)
Het is de bedoeling dat het aantal studiekringen zich nog meer uitbreidt over het hele land. Eind 2016 zijn de studiekringen landelijk gegaan en dat heeft al erg veel nieuwe kringen opgeleverd. Er wordt hard gewerkt aan het opstarten van nieuwe studiekringen door een zestal enthousiaste vrijwilligers.

Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 personen, die eens per week of om de veertien dagen bij elkaar komt.
Een bijeenkomst duurt zo’n twee uur en elke keer is er een “rondje actualiteiten”.
Daarin vertelt iedere deelnemer wat hem of haar in de afgelopen periode heeft geraakt. Dat kunnen zaken zijn uit het nieuws, of in de persoonlijke sfeer. Veiligheid, het gevoel ook persoonlijke zaken te kunnen bespreken is dus belangrijk in de studiekring.
Ook wordt er elke bijeenkomst op toerbeurt door een van de leden een onderwerp gepresenteerd en neemt u deel aan de discussie.

Als u even geen onderwerp weet waarover u een presentatie kan geven, kunt op deze website een “lijst onderwerpen” raadplegen.

Kijk hiervoor onder de knop “studiekring starten” bij tips.

 

Ouderen met een fysieke beperking zijn ook van harte welkom bij een studiekring. Wij gaan met respect met elkaar om en houden rekening met elkaar. Zo scheppen we samen voor elk lid een veilige situatie.  De locaties van de bijeenkomsten zijn zo veel mogelijk toegankelijk voor deelnemers.