Algemeen
Het Gelders Platform Studiekringen van en voor ouderen is opgericht op 14 december 1999. In 2016 is het Gelders Platform omgevormd naar een Landelijk Platform. In 2016 zijn de statuten aangepast.

RSIN/fiscaalnummer : 808487176
Bank:  NL07 TRIO 0391 1719 09

Post- en bezoek adres
p/a Rijnbrink, Postadres, Postbus 352, 7400 AJ Deventer

Telefoonnummer 088-1970300

Doelstelling volgens de statuten
Doelstelling van de Stichting Platform Studiekringen50plus: het ontwikkelen en ondersteunen van plaatselijke studiekringen50plus, het zorgdragen voor de identiteit van studiekringen, alsmede het bevorderen van de onderlinge band van plaatselijke studiekringen.

 

Doel van de studiekring50plus is het actief houden van de geest doordat deelnemers samen met anderen zich verdiepen in nieuwe kennis, deze te delen en uit te wisselen.

De  kracht van de Studiekringen50plus is de combinatie van gezelligheid, ontmoeting, samen leren, saamhorigheid en het actief houden van de geest. Het Platform wil meer ouderen laten profiteren van een vergroot sociaal netwerk, zodat er meer vriendschappen ontstaan en het de eenzaamheid onder ouderen voorkomt. Bovendien zorgen we voor de preventieve werking die uitgaat van het gezond houden van de geest.

SBI-code: 88102 – Welzijnswerk voor ouderen.

Het beleid

Het Platform Studiekringen50plus zet zich voor 100% in voor het algemeen belang. Met het geheel van de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd. De studiekringen zijn, onafhankelijk van hun locatie, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die willen deelnemen.

Eigen vermogen
Het Platform Studiekringen50plus houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van de Stichting Platform Studiekringen50plus zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: W. Heijser

Secretaris: J.J. Doedens

Penningmeester: C. van der Molen

Coördinator starters: E. Derks

PR en communicatie: J. van Willigenburg

 

Beloningsbeleid

 

Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting

 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

 

Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding.

 

In voorkomende gevallen kan een vrijwilligers vergoeding worden gegeven aan vrijwilligers en bestuurders, welke passen binnen de fiscus aangegeven bedragen.