In Nederland zijn inmiddels ruim 110 studiekringen actief. Studiekringen functioneren zelfstandig en hebben ieder een eigen ‘sfeer’. De gemene deler is dat het een plek is waar iets nieuws te ontdekken valt, het gezellig is en dat het je bij de tijd houdt.

“Belangstelling en interesse houden voor wat er in de maatschappij gebeurt. Zeker belangrijk als je alleen komt te staan” (Studiekring Stuifzand, Velp)

“Ik kies ervoor om mijn hersenen nog te laten werken.”

Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 senioren die doorgaans om de veertien dagen bij elkaar komen. Elke bijeenkomst duurt zo’n twee uur en start meestal met een “rondje actualiteiten”. Daarin vertelt iedere deelnemer wat hem of haar in de afgelopen periode heeft geraakt. Vervolgens wordt er door een van de kringleden een onderwerp gepresenteerd en is er tijdens of na die presentatie de mogelijkheid voor vragen en discussie.

Groep oudere mensen in een studiekring

Wat maakt een studiekring zo leuk?

Leden . . . . . .

• Verdiepen zich in zelf gekozen onderwerpen
• Blijven actief van hersenen en geest
• Doen nieuwe kennis en inzichten op
• Wisselen onderling gedachten, ideeën en meningen uit
• Ontdekken nieuwe dingen en andere invalshoeken
Ontmoeten leeftijdsgenoten
• Ontplooien eigen talenten

Voor wie is een studiekring?

samenwerking

Een studiekring is geschikt voor mensen die samen nieuwe dingen willen ontdekken, bereid zijn zich daarin te verdiepen en met elkaar kennis willen uitwisselen.

Ouderen met een fysieke beperking zijn ook van harte welkom bij een studiekring. Er worden geen eisen gesteld aan opleidingsniveau. Iedereen van 50 jaar en ouder is welkom in een studiekring.

Wij gaan met respect met elkaar om en houden rekening met elkaar. Zo scheppen we samen voor elk lid een veilige situatie.

Doel van studiekringen?

Het doel van een studiekring is naast op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen, ook eigen ideeën en meningen met anderen delen. De kring kan uitgroeien tot een hechte groep mensen.