In Nederland zijn inmiddels ruim 100 studiekringen actief.   Studiekringen functioneren zelfstandig en hebben ieder een eigen ‘sfeer’.

De gemene deler is dat het een plek is waar iets nieuws te ontdekken valt, gezellig is en dat het je bij de tijd houdt.

“Belangstelling en interesse houden voor wat er in de maatschappij gebeurt. Zeker belangrijk als je alleen komt te staan” (Studiekring Stuifzand, Velp)

 

Wat is een studiekring, voor wie en waarom is het leuk ?

Bestaande studiekringen: hier kunt u alle studiekringen vinden in de provincies

Meerwaarde studiekringen: wat zeggen de deelnemers zelf over hun studiekring ?

Evaluatie van een studiekring