Een studiekring werkt volgens een bepaald patroon, waarvan in de praktijk is aangetoond dat het goed werkt om van de Studiekring een succes te maken. Het is daarom zeer zinvol als een begeleider met ervaringsdeskundigheid een nieuwe groep helpt bij het opstarten.

Werkwijze

In de eerste drie zittingen van de kring ervaart men zodoende op welke wijze de groep zich kan ontwikkelen.

De “coach” draagt de bouwstenen aan, maar de groep zelf bepaalt de vormgeving. Vragen met betrekking tot het kiezen en behandelen van een onderwerp, het behandelen van actualiteiten, de gespreksleiding, de verslaglegging, de contacten met elkaar en met “de buitenwacht” komen aan de orde.

Respect

Maar vooral wordt er aandacht gevraagd voor een veilige omgeving, zodat niemand van de kring zich aangevallen hoeft te voelen of onaangenaam bejegend. Daarom is er altijd de afspraak, dat er bij alles wat zich in de groep voordoet, gereageerd wordt met RESPECT voor de mening en gevoelens van de andere leden van de kring.

Nazorg

Mochten er na de eerste drie zittingen nog zaken bestaan, die om verduidelijking vragen, dan zijn de coach en andere leden van het Platform altijd bereid om de nodige hulp te bieden.