Vergroten landelijke bekendheid studiekringen

Het Platform Studiekringen heeft een projectvoorstel voor de evaluatie, verbreding en verspreiding van de studiekringen bij het Fonds Nuts Ohra ingediend en gehonoreerd gekregen.

Wat houdt het project  in?

Het Gelders Platform heeft haar kracht en ervaring ingezet om het Platform om te vormen naar een Landelijk Platform.

Doelen

 1. Bekendheid  van de Studiekringen onder ouderen én beroepskrachten vergroten.
 2. De methode en opzet van de kringen uitbereiden met moderne technieken, zodat ook (alleenstaande) ouderen met één of meerdere fysieke beperkingen mee kunnen (blijven) doen.
 3. Helpen opzetten van nieuwe Studiekringen ook buiten Gelderland.
 4. Landelijk Platform: De continuïteit van het Platform borgen en verduurzamen.

Het resultaat dat we per 31-12-2017 voor ogen hebben is:

 • er zijn minimaal 525 nieuwe senioren bereikt.
 • er zijn minstens 35 nieuwe lokale Studiekringen opgestart.
 • het Landelijk Platform Studiekringen is gevormd.

Teams

Inmiddels zijn meerdere teams gestart met in totaal 12 mensen die samen uitvoering geven aan deze doelstellingen.

Die teams zijn:  Website, PR, Ontmoetingsdag, NIVEL Onderzoek, Train-de-begeleider en Landelijk Platform.

Zie voor meer informatie over deze teams bij: wie zijn wij ?

 Activiteiten

 • Opzetten en vormgeven van een interactieve, informatieve en professionele landelijke website voor en door studiekringleden.
 • Train-de-trainers programma ontwikkelen en verzorgen, zodat huidige studiekring-gespreksleiders nieuwe studiekringen kunnen helpen bij de start.
 • Onderzoek naar de meerwaarde van studiekringen voor mensen met een beperking. Wat is de meerwaarde van de kring voor hen? Wat gaat goed en wat kan beter? Onderzoeksbureau NIVEL voert het onderzoek uit.
 • Landelijk PR-campagne! We benaderen o.a. Omroep MAX, magazine Plus, en maken een filmpje van en voor vijftigplussers.
 • We organiseren ontmoetings- en leerdagen voor kringleden én professionele toeleiders/doorverwijzers die informatie willen over studiekringen.
 • We hebben aandacht voor moderne communicatiemiddelen zoals Skype en Face-time. Kunnen deze middelen uitkomst bieden zodat leden die tijdelijk niet naar een kring kunnen toch mee kunnen doen?
 • En we formeren een nieuw Landelijk Platform met nieuwe bestuursleden vanuit de studiekringen.

Doe mee!

Bekendheid geven aan de studiekringen doen we samen. Wil je je expertise en ervaring inzetten en  mee doen? Meld je dan aan!

Partners

De partners van het Platform zijn: Spectrum, partner met elanRijnbrink, de serviceorganisatie voor de bibliotheken in Gelderland en Overijssel,  en Onderzoeksbureau Nivel. Het Platform voert de regie bij de voorbereidingen, de uitvoering en de evaluatie van het project.

De projectleider is Yvonne Sinkeldam (Rijnbrink)