Veslag Regio dag 11-11-22 in Castricum Noord-Holland

Om 10.30 opent Wim de bijeenkomst met de medeling dat we om 15.00 uur klaar zijn. In het uitgebreide voorstelrondje komen de volgende mensen aan bod:

Peter van Trigt: Wat doet het Platform aan PR, en neemt de bibliotheek zijn verantwoordelijkheid om studiekringen te promoten. Mogelijke ingangen zijn de oudern bonden, Max, Ons, EO.

Wim Heijser: geeft aan dat de eerste gesprekken met de vereniging van bibliotheken op gang komen. Ook legt hij uit waarom welzzijnsorganisaties lastiger te bereiken zijn dan de bobliotheek organisatie met een duidelijke hirarchie.

Carla Min: heeft contact met Maja Velt maar omdat Maja in Schagen woont en werkt is de communicatie met Casticum niet optimaal.

Wim van Dijk: Heiloo is een jaar lid van een kring met 12 deelnemers. Zij komen eens twee weken samen. Hij geeft de tip om een onderwerp met stellingen te gebruiken om de discussie op gang te brengen. Hij vraagt tips hoe je dominante figuren in de kring op een nette manier kunt vertellen dat ze teveel aan het woord zijn. (redactie) Onderbreek het gesprek, geef aan dat je zijn/haar verhaal hebt gehoord en begrijpt wat hij/zij wil zeggen en geef aan dat anderen ook graag hun verhaal willen vertellen.

Irene Mekel: Castricum A bestaat 3 jaar heeft 14 deelnemers ende verhouding is 40% man en 60% vrouwen. Een lid wil geen presentaties geven heeft het daar heel moeilijk mee, dit wordt getollereerd in de groep.

Walter van Gelderen: Schoorl bestaat ongeveer 3 jaar en komt op donderdag om de twee weken samen. bestaat uit 11 leden waarvan 9 dames en 2 heren. Zij bneginnen hun bijeenkomst meestal met een rondje “hoe zit je erbij”, dan een presentatie of een discussie. Soms loopt het eerste rondje uit maar dat wordt niet als storend ervaren.

Cor Greuter: Purmerend er zijn nog twee van de oorspronkelijk drie groepen over. De m/v verhouding is 40/60. De gespreksleiding wisselt elke bijeenkomst. Wanneer er behoefte is aan nieuwe leden dan wordt er in winkels en bibliotheek een biefje opgehangen en daar wordt goed op gereageerd. Een goed tijdstip om dit te doen is na de vakanties.

Carla Min: Coördinator welzijn Castricum Akersloot houd sinds corona de bijeenkomst bij iemand thuis. Kring draait nog steeds.

Jannie Calshoven: Bergen NH gestart febr.2022 zamen met bibliotheek en welzijn het aantal personen weer aangevuld. Ze zijn nu met 9 personen en draaien ’s Avonds van 19.00 tot 21.00 uur. Zij maken geen verslag meer van de bijeenkomst. Bij het voorstelrondje wanneer er nieuwe leden zijn bleek dat vooral de heren moeite hadden met het niveau van de groep. Er is daarom besloten om in het voorstel rondje geen functies en opleidingen te noemen.

Janneke Kiekebos: IJmuiden hebben 7 leden 5 dames en 2 heren waarvan 1 persoon geen presentaties geeft.

Erna Groet: Egmomd a/z hebben 13 leden 9 dames en 4 herenzij komen 2 maal per maand bijeen in Huize Egmond en zij schrijven twee maal per jaar een wervend stukje in het lokale krantje en in supermarkten. ( na de vakantie periode).

Erika Sieverding: Limmen. Erika heeft een instructie geschreven hoe een kring moet verlopen en sindsdien draait de kring goed. Zij zijn met 12 personen 60% vrouw en 40% man. Persoonlijke zaken worden in de kring niet besproken. De kring is “cotten dry en stricktly functional” zoals Erika dat zo treffend weet te verwoorden.

Margriet de Jong: Velsenbroek 13 leden 60% vrouw en 40% man komen eens per twee weken samen in de ochtend. Zij beginnen met een rondje actualiteiten. Zij ervaart dat iedereen toch enige plankenkoorts ervaart aan het begin van een presentatie, maar dat verdwijnt als men eenmaal bezig is. Zij vraagt zich wel af hoe je omgaat met leden waarvan je merk dat zij kampen met veel verdriet.

Tot zover het uitgebreide voorstel rondje. We gaan verder met de resultaten van de verschillende onderwerpen besproken in kleinere groepjes.

Als eerste komt groep 4 aan het woord via Terry van de Noort. Als eerste punt komt naar voren dat er in niet alle groepen een verslag wordt gemaakt. Wim stelt dan ook dat het advies is aan verslaglegging te doen. De vraag komt naar boven “maar waarvoor doe je het?”. Hierop zijn verschillende antwoorden mogelijk. Je doet het om de eventuele absenten bij te praten of om later terug te kunnen kijken. Wim haalt nog eens aan dat elke groep autonoom is in de manier waarop de groep functioneert. Wat doe je met mensen die veel tijd opeisen. Er wordt gesteld dat het je eigen verantwoording is om in de gaten te houdendat iedereen aan de beurt komt. De gespreksleider is de persoon om iedereen aan bod te laten komen.

Er word gevraagd of het een idee is om een lijst te maken op de website met onderwerpen. Deze lijst staat al op de site.
Wim vraagt “is het houden van een presentatie verplicht?”. In een groep is het doel om e halen maar ook om te brengen. Je kunt mensen die moeite hebben met presenteren helpen door samen voor te bereiden en dan samen te presenteren.

Wat te doen met leden die lijden aan dementie.

Groep 2 wordt door Elvire verwoord: Wat doe je met dominante mensen in de groep hoe vertel je deze persoon dat hij/zij te veel aan het woord is. De suggestie word geoppert om de welzijnswerker of bibliotheek medewerker hier in te betrekken om met die persoon te praten over zijn dominantie. Er wordt gevraagd of er meer stoere onderwerpen aan bod komen. In groepen hebben vrouwen vaak de meerderheid en komen er daardoor wat minder onderwerpen als walvisvaart, offshore, brandweer en dergelijke aan de orde.

Groep 1 verwoord door Jannie Kalshoven. Er wordt benadrukt dat de veiligheid in de groep heel belangrijk is, zeker wanneer er persoonlijke dingen worden verteld.
Ook wordt genoemd dat de communicatie met en bekendheid over het platform moet worden vergoot. Er is hoop dat waneer de PlatformPost wordt verbeterd en meer animo zal zijn deze te gaan lezen.

Verder komt de vraag van jannie eerder op de dag aan de orde, “hoe ga je om met verdiet en pijn bij deelnemers.”

Groep 3 wordt verwoord door Janneke Kiekebos. Janneke wil graag dat het Platform meer hulp biedt aan kringen op Public Relations gebied. Wim haalt het onderwerp PR nog even aan. Hij stelt dat de PR van een groep de verantwoording is van de groep. Wat het Platform wel kan doen is het faciliteren door middel van hulpmiddelen. Er ontstaat een discussie over hoe je de kringen meer bekendheid te geven. Wim legt uit waar we mee bezig zijn als Platform.

Wim sluit de sessie af om 15.00 uur.

 

Verslag van de bijeenkomst van 18-11-22 in Spijkenisse.

Kort verslag van de regiodag van het Platformstudiekringen50plus in Spijkenisse vandaag.
Er waren vertegenwoordigers uit Brabant, Zeeland, Spijkenisse en uit onze buurt, Waddinxveen en Gouda.

Ieder vertelde hoe zijn/haar studiekring werkt, dat verschilde nogal. Die in Spijkenisse bijvoorbeeld begonnen met 27 mensen,
waarvan er slechts 7 over zijn. Die leden houden geen voordrachten, dat doen alleen de twee coördinatoren en verder nodigen ze
mensen uit van bijv. politie, brandweer, waterschap. Ook organiseren ze excursies/uitstapjes.
Waddinxveen met twee kringen werkt net als wij, maar maakt wel aan het begin van het jaar een programma met alle geplande
voordrachten.

Ideeën die ik opdeed:
–willen we een enkele keer een uitwisseling van een spreker uit een nadere kring (die van onze maandag, Waddinxveen?).
–Kijk voor onderwerpen ook eens naar School TV en Klokhuis.
–Iemand breidt 10 stellingen voor waarover dan kan worden gediscussieerd
–Kijk eens op de website van het Platform: www.studiekringen50plus.nl, lees de Platformpost
–Verplicht onze deelnemers allen om als laatste onderwerp een positief verhaal aan te snijden zodat we positief naar huis terugkeren.😁

Voorlopig voldoende voer voor gedachten lijkt me.

Charles Citroen