Geplaatst op 19 mei 2021 om 15:14

Vrijwilligersvacature   

 

Wil je graag bijdragen aan mooie maatschappelijke activiteiten?
Wil je zelf geestelijk actief blijven en uitgedaagd worden als je ouder wordt?
Heb je enige bestuurservaring en wil je je strategisch inzicht inbrengen?
Bouw mee aan de Studiekringen50plus!
Er zijn er nu ca. 100 over heel Nederland!

Het Landelijk Platform Studiekringen50plus zoekt uitbreiding van het bestuur.  We zijn op zoek naar


een lid van het bestuur (m/v)

en

Starters (m/v)

 

Naast de formele rollen zijn ook twee portefeuilles vacant, die onder deze bestuursleden verdeeld worden, passend bij de belangstelling. Het betreft Vrijwilligerszaken en PR & Communicatie.
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Voor de vacature Lid van het bestuur:
We zijn op zoek naar aanvulling van het bestuur. Je bent nadrukkelijk meedenkend in alle bestuursaangelegenheden. Je houdt ervan strategisch te denken, maar ook handen en voeten te geven aan het beleid. Je bent communicatief, constructief en een echte teamspeler en vindt het leuk om de studiekringen mee op de kaart te zetten. Je helpt mee aan het voortbestaan van de studiekringen en de studiekringen uit te dagen zich te ontwikkelen tot duurzame communities. In je functie als bestuurslid beheer je óf de portefeuille Vrijwilligerszaken óf PR & Communicatie.

Voor de vacature studiekringen starten en begeleiden:                                                In de Stichting is de starter verantwoordelijk voor het starten van nieuwe studiekringen en het begeleiden van bestaande kringen. Hij/ Zij wordt daarbij ondersteund door zijn/haar collega “Starters” en door Rijnbrink wat betreft scholing, training en studiedagen. Ook ondersteunt Rijnbrink in het werven en begeleiden van studiekringbegeleiders (die doorgaans aan een bibliotheek zijn verbonden).

Wat vraagt het van je?
– inzet van enkele dagdelen per maand, ook overdag
– regelmatig zoomoverleg met het platformbestuur en 2-maandelijks overleg, meestal in Deventer.
– bereidheid je te verdiepen in het speelveld van de studiekringen, o.a. de bibliotheekwereld.
– deelname aan een studiekring is een pré

Wat bieden we je?
– uitdagend vrijwilligerswerk
– een inspirerende groep Platformleden om mee samen te werken
– enkele keren per jaar een gezellige samenkomst
– collegiale ondersteuning

Kennismaken?
Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, onder het genot van een kop koffie, met: Yvonne Sinkeldam, Adviseur Platform, Rjinbrink,
E: yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl

Situatieschets

Het Platform Studiekringen50plus is een landelijk platform. Het Platform wordt gerund door vrijwilligers. Vijf mensen vormen het bestuur en anderen werken mee in werkgroepen. Het Platform wordt momenteel ondersteund door Yvonne Sinkeldam (Rijnbrink, professionele ondersteuningsorganisatie bibliotheken).
Het is een Platform van, voor en door ouderen.

Het Platform heeft in de loop der jaren ruim 100 studiekringen opgericht en dit aantal groeit nog door. In een studiekring treffen 10-15 vijftigplussers elkaar tweewekelijks volgens een bestaande, vaste methodiek om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.  Het doel van de studiekringen

  • Actief van geest blijven
  • Eenzaamheid voorkomen
  • Structuur bieden
  • Versterken van het sociale netwerk

Uitdagingen voor de komende tijd voor het Platform zijn o.a. het scherper benoemen en uitwerken van de toegevoegde waarde van het Platform ten opzichte van de lokale (vrij autonome) studiekringen en voor meer duurzame contacten te zorgen.
Het Platform zet in op geleidelijke groei van het aantal studiekringen in Nederland en werkt aan spreiding door het hele land.

Het Platform zoekt samenwerking met de bibliotheekbranche. Deze branche staat voor de maatschappelijke opgave om invulling te geven aan “een leven lang ontwikkelen”. Samenwerking en gerichte ondersteuning vanuit de bibliotheekbranche ligt voor de hand en vraagt verdere ontwikkeling. Momenteel wordt de ondersteuning verzorgd door Rjinbrink (Ondersteuningsinstelling voor openbare bibliotheken). Het Platform is op weg naar partnerschap op het thema “een leven lang ontwikkelen”. Tevens is het Platform bezig met zoeken naar financiële zelfstandigheid om haar activiteiten in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren.

Het Platform is uitdrukkelijk een vrijwilligersorganisatie. De cultuur van samenwerken, plezier met elkaar en bij elkaar betrokken zijn speelt een grote rol.
We zijn op zoek naar een compleet bestuur.

 

Website: www.studiekringen50plus.nl

Mei 2021