Geplaatst op 17 januari 2023 om 06:42

Vacature penningmeester

Omdat de huidige penningmeester binnenkort afscheid neemt van het Platformbestuur zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.

De penningmeester doet samen met de andere bestuursleden het bestuurlijke werk van het Platform (een stichting). En in het bijzonder behartigt hij/zij natuurlijk de financiële aangelegenheden.

Tot de algemene taken behoren het bijdragen aan de groei van het aantal kringen en het ondersteunen van bestaande kringen. Daarvoor is het nodig dat de penningmeester de ins en outs van studiekringen goed kent en bij voorkeur zelf ook lid is (of wordt) van een kring.

De financiële aangelegenheden betreffen de gebruikelijke activiteiten voor een stichting als begroting, boekhouding, financiële bewaking en verantwoording. Wij zijn maar een kleine stichting, onze financiën zijn niet erg omvangrijk of gecompliceerd. Daarnaast zorgt de penningmeester samen met de rest van het bestuur voor het verwerven van inkomsten voor het Platform, deels uit fondsen en subsidies.

De tijdsbesteding is, inclusief deelname aan bestuursoverleg, ongeveer één dagdeel/week.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met:

Wim Heijser (voorzitter), voorzitter@studiekringen50plus.nl, tel 06 53 244 117 of

Jan Doedens (secretaris), secretariaat@studiekringen50plus.nl, tel 06 40 358 681.

Ook reacties van belangstellenden die (nog) geen lid van een kring zijn maar zich in willen zetten om Studiekringen50plus verder uit te dragen zijn welkom.