Geplaatst op 19 april 2019 om 13:27

De Studiekringen50Plus is door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Goed beschreven en is opgenomen in de landelijke databank Effectieve sociale interventies.

De studiekringen zijn nu officieel erkend als een laagdrempelige activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan.

Sterke punten

De sterke punten van de interventie zijn volgens de beoordelaars van de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid onder andere:

  • de langdurige ervaring met de interventie (meer dan 20 jaar)
  • de positieve evaluaties van deelnemers en betrokkenen. Deelnemers ervaren een positieve invloed op hun cognitieve en sociale gezondheid, voelen zich maatschappelijk verbonden, mondiger en meer betrokken bij de samenleving.
  • De interventie kan, na een periode met ondersteuning, door senioren zelf uitgevoerd worden en is daarmee niet afhankelijk van externe financiering. Dit sluit aan bij huidige generatie senioren.

Onderbouwing

Door deelname aan de Studiekringen houden de deelnemers hun geest actief doordat zij kennis delen, uitwisselen en verdiepen samen met anderen. Deelnemers doen kennis op, leren en oefenen (sociale)vaardigheden. Zij investeren in hun mentale vermogen. De omgang met verschillende typen mensen, de kennismaking met diverse perspectieven op maatschappelijke onderwerpen én het actief zich verdiepen in onderwerpen, maakt hen rijker als mens en draagt bij aan het houden van belangstelling voor de wereld om je heen. Geestelijk actief zijn heeft een positieve invloed op het mentaal en sociaal welbevinden en de kwaliteit van leven. De Studiekring is een plek waar mensen hun vaardigheden en geest (cognitie) kunnen blijven oefenen. Een belangrijke investering, want wat je niet gebruikt, dat verlies je.

De interventie Studiekringen50Plus is erkend als Goed beschreven en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. Hier kunt u ook de volledige interventiebeschrijving vinden.

Wilt u een studiekring50plus opstarten in uw gemeente, dorpshuis, bibliotheek of ontmoetingscentrum, neemt u dan contact met ons op via: info@studiekringen50plus.nl.