Geplaatst op 7 februari 2024 om 07:57

Studiekringen van en voor ouderen zijn een mooie kans om als bibliotheek bij te dragen aan de ontwikkelingen in het sociaal domein én in een Leven Lang Ontwikkelen. Studiekringen dragen enerzijds bij aan geestelijk actief blijven en anderzijds aan het voorkomen van eenzaamheid. De collectie van de bibliotheek en werken met een community van 50+ers vormen de ideale thuisbasis voor het starten van nieuwe studiekringen.
Datum:
1 maart 2024
Tijd:
10.00 – 15.30 uur
Locatie:
Rijnbrink, Hunneperkade 70, 7418 BT Deventer
Deelnemers:
6 – 16
Programma
In een Studiekring komt niet alleen kennis, maar vooral ook wijsheid samen. We hebben het over mensen die hun nieuwsgierigheid boven de 50 levensjaren niet kwijt zijn geraakt. Een geregeld samenkomen van ouderen rond een zelfgekozen thema, in een veilige groep, waarbij ontmoetingen, gesprekken en inzichten bepalen hoe de studiekring zich ontwikkelt. Voor meer informatie over een studiekring verwijzen we naar de website http://www.studiekringen50plus.nl.

De fysieke startbijeenkomst maakt samen met 4 begeleidingsmomenten op locatie onderdeel uit van het trainingstraject. De training is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Platform Studiekringen50plus en Rijnbrink.

Het programma van de startbijeenkomst is gericht op het ondersteunen en opstarten van nieuwe studiekringen en bestaat uit een mix van theorie en overdracht van ervaring. Studiekringen starten vanuit de bibliotheek is een nieuw concept voor de bibliotheken, dat het liefst in samenwerking met de welzijnsorganisatie en ouderenbonden opgepakt wordt! We nodigen je dan ook van harte uit een samenwerkingspartner mee te nemen.

Als deelnemer aan deze training, leer je de achtergronden van de studiekringen kennen en maak je kennis met de randvoorwaarden om succesvol te starten met een studiekring. De werkvormen die daar bij horen, de setting en de groepsdynamiek bij het starten van de studiekring komen aan bod tijdens de startbijeenkomst en worden verder uitgediept tijdens de begeleidingsmomenten op locatie. Na de online trainingsbijeenkomst ga je zelf één of meerdere nieuwe studiekringen opzetten in je bibliotheek of vanuit je welszijnsorganisatie. Vanuit deze training krijg je daar nog op 4 momenten een coaching-on-the-job bij.

Voor wie?
Voor bibliotheekmedewerkers (frontoffice, backoffice, specialisten), medewerkers van welzijnsorganisaties of ouderenbonden, die Studiekringen50Plus in hun bibliotheek of welzijnsorganisatie gaan starten.

Deelnemen aan de training, betekent starten met een studiekring.

Investering
Deelname aan het programma kost € 500,- excl. BTW per bibliotheek- of welzijnsorganisatie.
Dit bedrag is inclusief deelname van max. 2 (bibliotheek)medewerkers per organisatie aan de online trainingsbijeenkomst en 4 momenten voor coaching-on-the-job bij het opstarten van de eerste studiekring.

Cursusmateriaal en de lunch zijn inbegrepen.

Aanmelden
Je kunt je voor dit programma tot 23 februari 2024 aanmelden.
Klik hier om je aan te melden.