Geplaatst op 20 februari 2018 om 09:57

Het Oranje Fonds steunt de Studiekringen50plus!

We zijn verheugd en trots om mee te delen dat het OranjeFonds onze ambitie om de naamsbekendheid van de studiekringen50plus verder te vergroten ondersteunt en onze subsidieaanvraag heeft toegekend!

Dankzij deze steun kunnen wij als Platform:

-Nieuwe studiekringen door het hele land ondersteunen
-Vraagbaak zijn voor bestaande studiekringen door het hele land
-De kwaliteit, continuïteit en succesvol functioneren van studiekringen blijven borgen.
-Het Oranje Fonds helpt het Platform om de Studiekring als succesvolle voornamelijk Gelderse activiteit verder te verspreiden over alle provincies en regio’s en helpt ons bereik te vergroten naar ouderen die dreigen te vereenzamen. Met het uitbreiden van het aantal Studiekringen willen we ouderen activeren om contact te leggen met elkaar en van elkaar te leren. Deelnemers van een Studiekring geven aan wat zij belangrijk vinden van hun Studiekring: Nieuwsgierig zijn, leren van elkaar en saamhorigheid. Het gesprek in een Studiekring is wezenlijk en inhoudelijk en gaat verder dan het weer.  Bovendien is het sociaal aspect, het beetje zorgen en omkijken naar elkaar, eveneens een belangrijk aspect van een Studiekring.

Lees hier het interview van 2 studiekringdeelnemers

Deelnemers hebben zelf aangegeven waarom zij zich hebben aangesloten bij een Studiekring:

–        “Een belangrijk sociaal en cultureel gebeuren waarbij de omgang met elkaar een zeer belangrijk gegeven is.”

–        “Het houdt je alert en dwingt je goed bezig te blijven”

–        “De Studiekring is een bijeenkomst waar we heel diverse onderwerpen bespreken; van reisverhalen tot euthanasie of ethiek. We hebben een goed bij elkaar passende groep. Om de beurt zijn we voorzitter of maken we het verslag. Aan het einde van het lopende seizoen maken we een gezellig uitstapje”

–         “Het betekent in contact komen met anderen. Het activeert vanwege lezingen die je moet houden en de discussie die volgt op deze lezingen. Het structureert enorm”

–        “Een waardevolle ontmoeting die is uitgegroeid tot een vriendenkring waar veel meer gebeurt dan alleen maar kennis verzamelen”.

–         “Belangstelling en interesse houden voor wat er in de maatschappij gebeurt. Zeker belangrijk als je alleen komt te staan”

–        De Studiekring houdt me op mijn leeftijd bij de les. Het houdt me ook actief, door dingen te zoeken, erachteraan te gaan en mijn durf om voor mijn mening uit te komen en te verdedigen. Het sociale aspect is héél groot’.

 

Studiekring opstarten? Mail info@studiekringen50plus.nl of bel 088 197 03 00.