Geef uw mening!         

Als we aan studiekringdeelnemers vragen wat de studiekring voor hen betekent, krijgen we altijd zeer positieve en soms ontroerende reacties terug. Het geeft ons, het Platform dé inspiratie en motivatie om andere studiekringen te helpen opstarten elders in het land. Want we gunnen zo veel meer ouderen de gezelligheid, geestelijke uitdaging, onderling contact en inspiratie van een studiekring. Maar we zijn er niet alleen voor nieuwe kringen. Ook bestaande studiekringen kunnen op ons rekenen.  Het Platform wil van betekenis zijn voor alle studiekringen en studiekringleden.

Daarom wil het Platform u, als studiekringdeelnemer, een aantal vragen voorleggen. We willen graag weten wat de studiekring voor u betekent, wat u van de activiteiten van het Platform vindt (waaronder de PlatformPost en Ontmoetingsdag), waar u behoefte aan heeft en wat beter kan.

De digitale vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten om in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen door op de volgende knop te drukken:

Naar de vragenlijst

Het is voor de verwerking van de gegevens voor ons gemakkelijker als u de vragenlijst via bovenstaande knop invult. Maar wilt u liever de vragenlijst op papier?  Dan mail of stuur ik u de vragenlijst. (info@studiekringen50plus.nl)

Alvast hartelijk dank voor uw mening!      Andrea Kuijpers


Op verzoek van een studiekring in Gelderland werd door een lid van het Platform Studiekringen50plus met succes ondersteuning verleend  bij een jaarlijkse evaluatie.  Hierover werd een artikel geschreven, dat u hier kunt lezen.