Zomaar een aantal ervaringen van deelnemers aan een studiekring.

Te oud om te leren? Dat vinden de deelnemers aan een studiekring niet. Ze huldigen eerder het motto: “Een leven lang leren”.

´In de studiekring luistert iedereen weer naar me´, zei de gepensioneerde directeur.

Bij deelname aan de studiekring vind ik het belangrijkste om mijn geest te blijven ‘scherpen’. Daarnaast vind ik het waardevol om contact te hebben met andere mensen. In dit geval zijn dat mensen die veelal ook een brede belangstelling hebben, net als ik. Wat mij ook aanspreekt is het je kunnen verdiepen in interessante onderwerpen waar je zelf nog weinig van afweet en waar je veel over te weten komt. Deelnemen aan een groep is heel plezierig, al zijn we het lang niet altijd met elkaar eens en zijn er wel eens verhitte discussies. Kortom: de Studiekring blijft inspirerend en heeft mijn leven verrijkt.

Ik zag eerst enorm op tegen het houden van een presentatie. Inmiddels vind ik dat het leukste van de studiekring: de voorbereiding, het feit dat er naar je geluisterd wordt, de enthousiaste reacties… dat geeft een enorme kick.

Mijn motivatie om aan deze studiegroep deel te nemen?  Enerzijds neem ik graag deel aan de groepsactiviteiten (de presentaties en soms een kleine excursie samen), anderzijds ben ik blij met de mensen van deze specifieke groep. Dat levert vriendschappen op. Omdat ik geen familie in de buurt heb, ben ik namelijk voortdurend op zoek naar “vervang-familie”.

Natuurlijk wordt men niet zo maar lid van een groep. Een belangrijke beweegreden voor mij is dat ik mij zo met allerlei onderwerpen bezighoud. Ook met onderwerpen waarmee ik niet zo vertrouwd ben, zoals het onderwerp ‘Bomen’ tijdens de vorige bijeenkomst. Ook word je er met diverse meningen geconfronteerd; wij leven nu eenmaal in Nederland in verscheidenheid. Meningen worden niet altijd gedeeld. Maar het is m.i. een teken van volwassenheid dat we kunnen accepteren dat er vele visies naast elkaar bestaan. En hoewel in de groep het leerzame voorop staat, hoeft gezelligheid zeker niet uitgesloten te worden. 

Wilt u graag van alles weten over allerhande onderwerpen? Dan bent u nieuwsgierig genoeg voor een studiekring.  En zoekt u ook meer contacten? Dan is deelname geknipt voor u.