“Het betekent in contact komen met anderen. Het activeert vanwege lezingen die je moet houden en discussie die volgt op deze lezingen. Het structureert enorm”  (dhr Sangstra, Ermelo)

“De Studiekring houdt me op mijn leeftijd bij de les. Het houdt me ook actief, door dingen te zoeken, er achter aan te gaan en mijn durf om voor mijn mening uit te komen en te verdedigen. Het sociale aspect is zeer groot.”

“Allereerst ontmoetingen met mensen van mijn eigen leeftijd en veel ouder, vaak met verschillende achtergronden en ervaringen. Bijvoorbeeld geboortejaren 1922 t/m 1947; werelden van verschil maar toch allemaal senioren.”

De leeftijden hebben wel veel invloed op de thema’s en de bereidheid tot inzet. Velen vinden het genieten van de informatie en de contacten.
Belangrijk is 1. Het is dichtbij huis, dit i.v.m. de afnemende mobiliteit. 2. Preventief werken bij eenzaamheid en de daarbij behorende fysieke en geestelijke klachten. 3. Het hebben van plezier en het delen van kennis en ervaringen.

“Want echte rijkdom leeft onder de mensen, dat moet je niet kwijt willen.”    [mw. Meesters, Harderwijk]

“Als krasse bijblijver zou ik mijn kring in Wageningen niet willen missen. Waarom? Ontmoeting op de maandagmiddag van13.30 tot 16.00 uur zo’n 30 keer per jaar. Democratisch een thema kiezen en daar vervolgens mee aan de slag.”   [mw Koster, Wageningen]

“De studieclub is fijn. Goede invulling, aanvulling, blijf lekker actief en bij-de-tijd. Wij komen elke week trouw en ,met plezier. Wij zijn met 14 leden. Ik wil het niet missen.” [Studiekring Nijmegen]

“Ben door 18 jaar lid te zijn van een Studiekring (Nijmegen, Brakkestein) omgevormd tot een waakvlam, waakzaam op alles wat mijn geest interesseert.”
“De Studiekring geeft mij gelegenheid mensen van ongeveer dezelfde leeftijd zeer regelmatig te ontmoeten, te spreken en van gedachten en ideeën te wisselen.
Het voegt aan mijn leven toe, dat ik word geconfronteerd met zaken en onderwerpen die niet mijn directe aandacht zouden krijgen, dat wil zeggen (het zijn soms echte eye-openers) en) mij nopen tot verdere verdieping in de aangeboden stof.”   [lid Studiekring Nijmegen]