Het landelijk Platform Studiekringen50plus

Landelijke stichting

Het Platform Studiekringen50plus is in 2016 opgericht als opvolger van het in de jaren ’90-van de vorige eeuw- opgerichte Gelders Platform Studiekringen van en voor ouderen. Het Platform is een overkoepelende stichting die bijna 100 studiekringen in Nederland ondersteunt en nieuwe studiekringen in het land helpt opstarten. Zij doen dit veelal samen met de lokale bibliotheken. Maar een dorpshuis, welzijnsorganisatie, ontmoetingscentrum of een enthousiaste oudere kan ook bij het Platform terecht om een studiekring50plus te helpen oprichten.

Het Platform Studiekringen50plus bestaat uit circa 12 actieve studiekringers. Wij zetten ons met enthousiasme in om de doelstellingen van het Platform te helpen realiseren.

Doelstelling van het Platform

Doelstellingen van de Stichting Platform Studiekringen50plus:

 • het ondersteunen van lokale studiekringen50plus,
 • het helpen opstarten van nieuwe studiekringen,
 • het zorgdragen van de identiteit en kwaliteit van studiekringen,
 • het bevorderen van de onderlinge band van studiekringen.

Activiteiten van het Platform

Het Platform zorgt onder andere voor:

 • de informatieve website,
 • de online studiekringen50plus voor alle kringleden,
 • de informatieve Nieuwsbrief PlatformPost voor kringen,
 • regionale bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen en tips,
 • trainingen en workshops voor gesprekleiders over diverse onderwerpen waar vraag naar is,
 • train-de-trainer traingen voor begeleiders van nieuwe studiekringen,
 • intervisie bijeenkomsten van begeleiders.

 

Sponsoren en partners

Het Platform wordt ondersteund door de ondersteunende beroepskracht van Rijnbrink, de Provinciale Ondersteunings Instelling (poi) voor Bibliotheken en culturele organisaties in Gelderland en Overijsssel. We werken ook samen met de Gelderse organisaties Zorgbelang Inclusief en Spectrum, partner met elan.

Het landelijk Platform dankt onze sponsoren en fondsen:

Fonds NutsOhra,                          Oranje Fonds