20-04-2022 / 09:00 - 11:30

Studiekringen van en voor ouderen zijn een mooie kans om als bibliotheek bij te dragen aan de ontwikkelingen in het sociaal domein én in een Leven Lang leren. Studiekringen dragen enerzijds bij aan geestelijk actief blijven en anderzijds aan het voorkomen van eenzaamheid. De collectie van de bibliotheek en het zijn van een “open leercentrum” vormen de ideale thuisbasis voor het starten van nieuwe studiekringen.

Datum:                     woensdag 20 april 2022

Tijd:                           09.00 – 12.30 uur

Locatie:                    Rijnbrink, locatie Deventer

Aantal deelnemers:  8 – 16

Meer informatie en aanmelden