02-06-2023 / 10:00 - 15:00

Train-de-begeleider Studiekringen50plus

 

Studiekringen van en voor ouderen zijn een mooie kans om als bibliotheek bij te dragen aan de ontwikkelingen in het sociaal domein én in een Leven Lang leren.

De training is bestemd voor bibliotheekmedewerkers (frontoffice, backoffice, specialisten), medewerkers van welzijnsorganisaties of ouderenbonden, die Studiekringen50Plus in hun bibliotheek of welzijnsorganisatie gaan starten.

Zie hier de volledige info.