kring

Welkom bij studiekringen50plus,

de website van de studiekringen van en voor ouderen.

Een studiekring is een succesvolle combinatie van ontmoeten, ervaringen delen en nieuws ontdekken in een groep van 10-15 senioren. ‘Het houdt het hoofd jong en bevredigt de nieuwsgierigheid’, aldus één van de deelnemers. Bij ‘studie’ moet je eerder denken aan een nieuwsgierige oriëntatie op nieuwe onderwerpen dan aan een diepgravende studie. Een studiekring helpt je geest actief te houden.

Het is een activiteit die direct aansluit bij de boodschap van Dick Swaab, emeritus hoogleraar neurobiologie, AMC, Universiteit van Amsterdam en Eric Scherder, de bekende neuropsycholoog van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij pleiten beiden alom voor een fit en gezond brein.

Behalve ‘de geest actief houden’ wordt een studiekring voor de deelnemers vaak een belangrijk onderdeel van hun sociale netwerk.

Studiekringdeelnemers ervaren studiekringbijeenkomsten als leuk, interessant en belangrijk.

Verspreid over het hele land zijn inmiddels (januari 2024) meer dan 110 studiekringen actief. Het Platform Studiekringen50plus stimuleert en ondersteunt het starten van nieuwe studiekringen, helpt bij vragen en problemen en verbindt en inspireert bestaande studiekringen door uitwisseling van ideeën en ervaringen.

De bibliotheken in Nederland zijn belangrijke partners – studiekringen sluiten naadloos aan bij hun programma ‘Een leven lang ontwikkelen’. Rijnbrink is het aanspreekpunt voor het Platform. Daarnaast onderzoekt het Platform of samenwerking met andere organisaties mogelijk is.

Op deze website kun je alles vinden over de studiekringen: wat is een studiekring en wat is de meerwaarde van een studiekring. Je kunt er ook diverse instrumenten en handvatten vinden om een studiekring te starten en om in een kring aan de slag te gaan.

 

vraag  

Heb je een vraag?     Neem contact op met het Platform Studiekringen50plus.

 

Onze partner:


Logo Rijnbrink