De projectgroep

(zie onderstaande groepsfoto)             team-1015712_960_720        puzzle-1020057_960_720

De projectgroep bestaat uit een enthousiaste en betrokken groep ervaren studiekringleden, die uitvoering geeft aan het verspreiden van de studiekringen. Hiervoor heeft de projectgroep financiële ondersteuning van Fonds NutsOhra ontvangen en met ingang van 2018 ook van het Oranjefonds.

De projectgroep is onderverdeeld in meerdere teams: website, PR, ontmoetingsdag, trainingen en het landelijk Platform.

De projectgroep wordt ondersteunt door de projectleider, Andrea Kuijpers, samen met Yvonne Sinkeldam, senioradviseur bij Rijnbrink in Arnhem en Monique Jongenburger, projectondersteuner bij Spectrum.  (in eerste instantie was Irene Rensink, projectondersteuner Bibliotheek bij Rijnbrink in Arnhem, betrokken bij dit project)

Aukje Konijn is professioneel webdesigner.

De overige personen zijn allen als vrijwilliger verbonden aan dit project.

 

Team website:  Aukje Konijn, Annelies Reiber, Wim Droogers en Jan Vreugdenhil

Team PR:   Andrea Kuijpers, Yvonne Sinkeldam,  Marjo de Jeu, Erna Roodzant

Team Ontmoetingsdag:  Antoon Coster, Vera van Brakel, Andrea Kuijpers, Yvonne Sinkeldam,  Marjo de Jeu en Erna Roodzant

NIVEL onderzoek: Daniëlle Janssen

Team Train-de-begeleider: Antoon Coster, Yvonne Sinkeldam,  Elly Burger, Wim Droogers, Marjo de Jeu, Erna Roodzant en Jan Vreugdenhil

Team Landelijk Platform: Vera van Brakel (voorzitter), Antoon Coster (voormalig voorzitter), Andrea Kuijpers, Yvonne Sinkeldam,  Erna Roodzant, Marjo de Jeu en Rob Mooij (penningmeester)

(klik op de foto voor vergroting)

Projectgroep Studiekringen50plus

Projectgroep studiekringen50plus FNO. Vlnr: Elly Burger, Irene Rensink, Ruud Vreeswijk, Daniëlle Jansen, Will Bijlo, Andrea Kuijpers, Jan Vreugdenhil, Marjo de Jeu, Annelies Reiber, Aukje Konijn, Yvonne Sinkeldam, Antoon Coster, Erna Roodzant, Wim Droogers.     Rob Mooij (penningmeester) en Vera van Brakel (voorzitter) ontbreken op de groepsfoto     (foto Jaap Terpstra)

vera-van-brakel

Vera van Brakel, voorzitter Platform.